Các thông số kỹ thuật cần lưu ý khi sử dụng cẩu tháp