Công năng hữu ích của khóa giàn giáo trong xây dựng