Lý do nên lựa chọn máy vận thăng nâng hàng trong xây dựng