Lý giải tầm quan trọng của thiết bị vận thăng nâng hàng hiện nay