Cấu tạo của cẩu tháp

Cẩu tháp là thiết bị nâng hạ với chiều cao lớn được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, dân dụng và công nghiệp.

Cấu tạo của cẩu tháp

Sơ đồ cấu tạo của cẩu tháp

Cẩu tháp gồm nhiều đoạn được lắp ghép lại với nhau bởi mối ghép bu long ở vị trí thân tháp dạng giàn thép

Cần và trục đặt đối trọng được lắp khớp với đầu tháp và được neo giữu nằm ngang có thể hạ hoặc nâng lên xuống khi cần thiết. Pa lăng nâng vật có các pu li cố định trên xe con. Cột ráp nối dùng để thay đổi chiều cao của thân tháp

Scroll