Công dụng của các loại máy sản xuất vật liệu

Công tác sắt và công tác bê tông là hai bước rất quan trọng và không thể thiếu được trọng tất cả các công trình xây dựng hiện nay. Các bạn hãy cùng với chúng tôi xuyên suốt bài viết này để tìm hiể về công dụng của các loại máy sản xuất vật liệu thông dụng này nhé.

Công dụng của các loại máy sản xuất vật liệu

1. Công tác sắt

– Máy cắt sắt

+ Dùng để cắt sắt, chế tạo gia công các vật liệu thép theo yêu cầu đặt ra trong các công trình.

+ Giúp thi công dễ dàng, nhanh, rút ngắn thời gian thi công, tạo độ chính xác cao.

Máy uốn sắt

+ Dùng để tạo kiểu sắt theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Có thể tạo nhiều kiểu khác nhau, với nhiều hình dạng phức tạp khác nhau.

+ Dùng để tạo sắt đai, uốn sắt dầm để phục vụ thi công các công trình vừa và lớn.

Máy duỗi sắt

+ Dùng thẳng thép phục vụ trong các công trình, giúp thi công dễ dàng, tiết kiệm thời gian thi công.

+ Máy làm việc linh hoạt, năng suất làm việc cao.

2. Công tác bê tông

Máy trộn bê tông

  • Dùng để phục vụ cho các công trình lớn và vừa.
  • Dễ dàng vận chuyển từ nơi này đến nơi khác.
  • Dùng trộn bê tông, vữa xây.

Trạm trộn bê tông

+ Có thể dùng làm việc như một bộ phận của nhà máy bê tông.

Scroll