Ưu điểm và nguyên lý hoạt động của máy nghiền kiểu hàm