Ưu nhược điểm của hệ thống chuyển động bằng khí nén